1. Jak powinien być przygotowany Pacjent na badania laboratoryjne?

zostań DAWCĄ KRWI

O
BANKU KRWI

TRANSFUZJOLOGIA
WETERYNARYJNA

DAWCY

KRWI

KONTAKT
W SPRAWIE

DONACJI

 

Bank Krwi wraz z pracownią serologii transfuzjologicznej jest integralną częścią struktury Trójmiejskiego Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego.

Zadaniem Banku jest gromadzenie zasobów krwi oraz jej preparatów, zapewniając ich dostępność dla Pacjentów i Lekarzy Weterynarii.

Pracownia serologiczna wykonuje badania z zakresu:

  • oznaczania grup krwi zwierząt towarzyszących

  • wykonywania prób zgodności XMT

  • wykonywania bezpośredniego testu antyglobulinowego
    u Pacjentów z podejrzeniem choroby hemolitycznej (IMHA)

TRANSFUZJE KRWI W WETERYNARII

Od wieków, zarówno w klinice ludzkiej jak i weterynaryjnej, przetaczanie krwi było stosowane jako zabieg ratujący życie. Pierwszą udokumentowaną próbą wykonania transfuzji w praktyce weterynaryjnej było bezpośrednie podanie psu krwi w celach terapeutycznych przez Richarda Lower’a w 1665 roku. W latach 50. XX wieku krwiolecznictwo było już rutynową metodą ratowania życia i zdrowia zwierząt. Wraz z sukcesywnym poszerzaniem spektrum możliwości technologicznych w medycynie weterynaryjnej, transfuzjologia stała się niezwykle ważną gałęzią lecznictwa. Pierwsze weterynaryjne banki krwi powstały w Stanach Zjednoczonych ponad dwie dekady temu w myśl idei odejścia od transfuzji bezpośrednich. Association of Veterinary Hematology and Tranfusion Medicine (www.avhtm.org), pierwszy organ prawny nie tyle regulujący, co ustanawiający zasady transfuzjologii weterynaryjnej, powołano w 1991 roku. Europejskie weterynaryjne banki krwi powstały 10 lat później. Sam proces przetoczenia krwi jako zabiegu medycznego ustabilizowały odkrycia w dziedzinie serologii krwinek czerwonych – serologii grup krwi u zwierząt. Dzięki odkryciu mechanizmu immunizowania się biorcy na skutek podania krwi dawcy, transfuzja krwi i jej preparatów stała się procedurą ustabilizowaną i bezpieczną.

GRUPY KRWI

Grupy krwi u zwierząt, tak jak u ludzi, determinowane są występowaniem określonych antygenów na błonie krwinek czerwonych. 
U psów opisano osiem antygenów określonych jako DEA (Dog Erythrocyte Antigen), z czego DEA1 ma trzy warianty. Określa się je jako DEA1, DEA2, DEA3 aż do DEA8. Z punktu widzenia transfuzjologii klinicznej, najistotniejszym antygenem krwinkowym jest DEA1, jako że posiada największy potencjał antygenowy. Przetoczenie krwinek czerwonych niezgodnych w obrębie tej grupy antygenów może prowadzić do ostrych reakcji hemolitycznych i wstrząsu. Dlatego przed każdą donacją krwi wykonuje się
oznaczenie grupy DEA1 u dawcy i biorcy, a także próbę serologicznej zgodności biorcy i dawcy.

U kotów antygeny powierzchniowe na erytrocytach podzielono na trzy grupy – grupa krwi A, grupa krwi B oraz grupa krwi AB. Czynnik A jest dziedziczony dominująco w stosunku do czynnika B, dlatego większość kotów posiada grupę krwi A. Grupa B występuje często w obrębie określonej rasy, gdzie łączy się ze sobą osobniki posiadające dwa recesywnie dziedziczone allele grupy B (np. koty brytyjskie krótkowłose, devon rex, szkockie zwisłouche czy angory tureckie). Grupa krwi AB występuje niezmiernie rzadko i nie jest połączeniem alleli dwóch grup – wiąże się z dziedziczeniem rzadko występującego allelu AB. Koty wytwarzają także przeciwciała przeciwko antygenom grupy krwi, której nie posiadają, stąd odpowiednie dobranie zgodnej grupowo krwi dawcy jest wyjątkowo ważne.

 

DAWCY KRWI

Krew pełna pobierana jest od dawców w warunkach szpitalnych, pod opieką lekarza weterynarii. Jednokrotna donacja u psa może wynosić 450 ml, a u kota 50 ml. Dawcy krwi muszą spełniać również określone warunki. Przede wszystkim dawca musi być zwierzęciem zdrowym klinicznie, najlepiej o łagodnym temperamencie. Przed każdym pobraniem krwi w Trójmiejskim Weterynaryjnym Laboratorium Diagnostycznym, tak jak we wszystkich innych jednostkach specjalizujących się w transfuzjologii, dawcy przechodzą badania oceniające ich stan zdrowia. Psy badane są pod kątem obecności takich czynników zakaźnych, jak: Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma platys oraz Babesia spp. U kotów wyklucza się obecność zakażenia wirusami FIV, FeLV oraz obecność mykoplazm hemotropowych. Zarówno u psów, jak i u kotów, monitoruje się również parametry hematologiczne oraz podstawowe parametry biochemiczne.

KRYTERIA DOBORU PSIEGO DAWCY KRWI

Wiek:                               między 1 a 8 rokiem życia

Waga:                              co najmniej 25 kg

Zdrowie:                         brak objawów klinicznych potencjalnej choroby

                                        regularnie wykonywane szczepienia

Historia pacjenta:         brak w historii transfuzji krwi i preparatów
                                        krwiopochodnych

 

 

KRYTERIA DOBORU KOCIEGO DAWCY KRWI

Wiek:                              między 1 a 8 rokiem życia

Waga:                             co najmniej 4,5 kg

Zdrowie:                        brak objawów klinicznych potencjalnej choroby

Historia pacjenta:        brak w historii transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych

                                       kot domowy, niewychodzący

Honorowi Dawcy Krwi objęci są całoroczną opieką medyczną - otrzymują darmowe szczepienia na czynniki zakaźne, pakiety badań laboratoryjnych, pełne badanie kliniczne wykonane przez Lekarza Weterynarii przed donacją oraz karmę po donacji krwi.

 

KONTAKT w sprawie donacji:

a.zalis@twld.pl

+48 880 065 780

 
 
 
 

© 2023 by The Animal Clinic. Proudly created with Wix.com