1. Jak powinien być przygotowany Pacjent na badania laboratoryjne?

W zależności jakie badania muszą być wykonane u danego Pacjenta:

- Pacjenci, którzy zostali skierowani na badania hematologiczne bądź badania biochemiczne krwi powinni przyjść na pobranie krwi w godzinach porannych, na czczo, tj min. 8h bez posiłku

- Pacjenci, którzy zostali skierowani na badania hormonalne (profil tarczycowy, stężenie kortyzolu, progesteronu) nie muszą być na czczo, ale nie mogą być tuż po posiłku, ze względu na możliwy wzrost lipemii w surowicy interferującej podczas oznaczenia innych parametrów. ‎Godzinę pobrania krwi na badania hormonalne należy uprzednio skonsultować z lekarzem, ponieważ hormony wytwarzane są przez organizm w konkretnych cyklach dziennych bądź miesięcznych (kortyzol, progesteron). Pacjenci, którzy monitorują skuteczność stosowanego leczenia (jak w przypadku nadczynności/niedoczynności tarczycy), powinni przyjść na badanie 4-6h od podania dziennej dawki leku

- Pacjenci skierowani na badania immunochemiczne‎ (miana przeciwciał p/ko czynnikom zakaźnym, testy alergiczne)
nie muszą być na czczo, zaleca się natomiast nieprzyjmowanie pokarmów krótko przed badaniem, żeby uniknąć wzrostu lipemii w surowicy

- Pacjenci skierowani na oznaczenie wykresu krzywej cukrzycowej powinni zjawić się w szpitalu na czczo, tj min. 8h po ostatnim posiłku

- Pacjenci skierowani na badanie moczu pobranego poprzez punkcję pęcherza powinni przyjść na badania z pełnym pęcherzem (kotom należy zabrać kuwetę)

- u Pacjentów skierowanych na zeskrobiny ze zmian skórnych w kierunku grzybic lub ektopasożytów nie wolno stosować żadnych maści i środków dezynfekujących przez pobraniem

CZĘSTO
ZADAWANE

PYTANIA

2. Jak prawidłowo pobrać i przygotować materiał do badań laboratoryjnych?

- próbkę kału należy pobrać z jej trzech różnych miejsc ‎i umieścić w pojemniku do tego przeznaczonym, tj. kałówce z łopatką. Jeśli nie można dostarczyć próby do laboratorium w ciągu kilku godzin, należy przechowywać ją w temperaturze 2-8 stopni C (lodówce). Materiał należy dostarczyć do laboratorium najpóźniej do 48h od pobrania. Pełne badanie parazytologiczne obejmuje oznaczenia 3 próbek kału pobranych w odstępach 3-5 dni

- znalezione w próbce kału pasożyty należy umieścić w osobnym pojemniku zawierającym niewielką ilość soli fizjologicznej i dostarczyć do laboratorium

- mocz z mikcji przygodnej należy złapać do plastikowego pojemnika na mocz i dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Mocz należy przechowywać w temperaturze 2-8 stopni C (temp. lodówki)

- mocz na badania mikrobiologiczne pobiera lekarz poprzez punkcję pęcherza pod kontrolą USG

- materiał powierzony (krew pobrana w innym gabinecie) powinna być zabezpieczona na czas transportu i utrzymywana
w temperaturze pokojowej (np można włożyć probówki do termosu na czas transportu)

3. Jak długo czeka się na wyniki badań laboratoryjnych?

- wyniki badań z zakresu hematologii, biochemii klinicznej, immunochemii będą dostępne w dniu następującym. Interpretacji wyników badań laboratoryjnych dokonuje lekarz podczas wizyty lekarskiej

- ‎czas oczekiwania na wynik badania mikrobiologicznego wynosi 2-4 doby. Wyjątek stanowią posiewy w kierunku bakterii beztlenowych oraz posiewy popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL), gdzie na wynik trzeba poczekać 5-7 dób

- na wyniki posiewów mykologicznych w kierunku grzybów dermatofitowych i innych grzybic powierzchniowych czeka się do 4 tygodni

 

- czas oczekiwania na wynik badania histopatologicznego wynosi do 2 tygodni

 

- czas oczekiwania na wyniki badań wysoko specjalistycznych, w tym badań genetycznych, wynosi do 2 tygodni

Wyniki badań laboratoryjnych wykonywanych w naszym laboratorium wysyłane są na adres e-mail lekarza prowadzącego oraz Opiekuna, jeśli tylko wyrazi taką chęć.

© 2023 by The Animal Clinic. Proudly created with Wix.com